· Ludwig van Beethoven, Sonata para piano n.º 1, Allegro ·· Ludwig van Beethoven ·

Primer Movimiento -Allegro- de la Sonata para piano n.º 1 en Fa menor, 
Opus 2  n.º 1, 
de Ludwig van Beethoven